آب مشترکین متخلف قطع شده است


با توجه به کم بارشی و خشکسالی یکی دو سال اخیر و توقع مردم به آنها تذکر داده شد و …

آب مشترکان بد مصرف می شودآب مشترکان بد مصرف می شود

اتابک جعفری با اعلام این خبر گفت: با توجه به بارندگی کم و خشکسالی یکی دو سال اخیر و توقع مردم پس از تذکر و اخطار افراد متجاوز، انشعابات آنها از ابتدای تیرماه قطع خواهد شد. امسال.”

وی ادامه داد: بر اساس جداول اصلاح شده تا ساعاتی دیگر این قطعی آب آغاز می شود و در مراحل بعدی موارد جدی تری را پوشش می دهد.

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، تعداد مشترکان مخرب در شهر بزرگی مانند تهران حدود پنج درصد است که تا ۱۵ درصد آب مصرف می کنند.