آخرین قیمت سافران در بازار


قیمت زعفران در ماه‌های اخیر ثابت مانده است و مقایسه قیمت‌ها محدوده قیمتی هر اونس ادویه را نشان می‌دهد که در محدوده …

جدیدترین قیمت زعفران در بازارجدیدترین قیمت زعفران در بازار

قیمت زعفران در ماه های اخیر ثابت مانده است و مقایسه قیمت ها نشان می دهد که محدوده قیمتی هر اونس این ادویه بین ۲۴۵ تا ۲۶۴ هزار تومان تثبیت شده است.

سال گذشته با حمایت دولت از طرح خرید تضمینی زعفران کاران، قیمت زعفران افزایش یافت و هر مثقال زعفران که در فروردین ماه از ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان متغیر بود، بیش از ۱۰۰ عدد از سقف ۲۳۰ هزار تومان فراتر رفت. . درصد

جدیدترین قیمت زعفران در بازار