آخرین قیمت گوشت در بازار امروز


لیست قیمت برخی از گوشت های بسته بندی موجود در بازار در جدول زیر آمده است.

جدیدترین قیمت انواع گوشت در بازار امروزجدیدترین قیمت انواع گوشت در بازار امروز

لیست قیمت برخی از گوشت های بسته بندی موجود در بازار در جدول زیر آمده است.نام محصول قیمت (تومان)
پروتئین تمام شده گوشت چرخ کرده خانگی – ۰.۵ کیلوگرم ۵۵.۵۵
مقدار پروتئین تهیه شده از آب گوشت بره ۱ کیلوگرم است ۵۵، ۵۵ ۰
آبگوشت با دم پرو – ۱ کیلوگرم ۵،۵،۵
پروتئین گردن گوسفند پویا – ۱ کیلوگرم ۵،۵،۵
سفارش گوشت بره رویال طعم – ۱۰۰۰ گرم ۱۹۷، هزار
سر بره رویال طعم – ۱ کیلوگرم ۰.۵۵
گوسفند زی پرو – ۱ کیلوگرم

۲۴۳, هزار

خورش بره درجه یک Zi Pro-1 کیلوگرم ۲۶۰,۰۰۰
Sheep Neck Slice Neck Pro – 1.5 کیلوگرم ۲۷۴,۰۰۰
مقدار پروتئین تولید شده توسط ران داخلی گوسفند ۲ کیلوگرم است ۵.۵، ۵
سر گوسفند زی پرو – ۲ کیلوگرم ۵۵۵، ۵.۵