آزادگان از این انتخابات – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر جنبش اسلامی بحرین در خصوص وضعیت انتخابات پارلمانی این کشور بیانیه ای ارائه کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسمِ خدای مهربان مهربان است

بر اساس آنچه تاکنون به نظر می رسد، اگر انتخابات (پیشرفت پارلمانی) به مجلس منتهی شود. به جای آن نماینده مردم، نمایندگی دولت و مجلسی در حد و اندازه مجلس فعلی باشد که برای تداوم سیاست های فردی ظالمانه دولت استفاده شود.

مردم را از این انتخاب ها رها کنید و آنها را برای منافع شخصی نجات دهید، (به جای آن برگزاری انتخابات) در مجلس فعلی دور جدید را اعلام کنید اگر می خواهید مجلس جدیدی را به این شکل بیاورید و زحمت نکشید!

و اگر فکر کنید و بگویید انتخابات طبق برنامه است ریختن شما به مصلحت ملت هستید، قطعاً اولین نفری هستید که از نادرستی کامل این گفته مطلع هستید.