آزادی گروگان پس از ۱۲ روز در فارس
فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: الحمدلله پلیس آگاهی واطلاعات در همه زمینه های مبارزه با مجرمین در اشراف کامل اطلاعاتی قرار دارند وبا همکاری و تعامل خوب با مجموعه قضایی ودستگاه امنیتی  شهرستان قاطعانه با کسانی که بخواهند با امنیت وآرامش مردم بازی کنند برخورد خواهد کرد.