آزمایش شلیکِ آهن مذاب (فیلم)
۲ محقق، آزمایشی انجام دادند کدام ممکن است در آن، داروها مذاب مایع به هوا پرتاب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط عالی جسم، به آن است ضربه از حداکثر وارد می‌شود.

رژیم لاغری سریع