آسمان کرمانشاه حاوی غبار | خبرگزاری فارس


شهناز حق‌پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، در این زمان در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرمانشاه در خصوص فینال وضعیت جوی استان، اظهار کرد:  براساس فینال داده های هواشناسی، موجی ناپایدار کدام ممکن است جو قلمرو را متاثر کرده، طی در این زمان جدا از کاهش دمای روزانه، در بعضی ساعات سبب وزش باد نسبتا از حداکثر، رگبار باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق در درجه استان احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی یکپارچه داد: شرایط ناپایدار  به همان اندازه ظهر در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی شرقی استان نمود بیشتری داشته؛ بارش قابل دستیابی است در برخی عوامل همراه خود رگبار تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی معابر کلی نیز در کنار گردد. 

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اظهار داشت: این سامانه، {به دلیل} همراهی همراه خود هسته کم فشار مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد نسبتا از حداکثر، سبب تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد توفان‌های گردوخاک روی صحاری خشک قلمرو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار حاصل اجتناب کرده اند این توفان ها هوای استان را بخصوص در نواحی مرزی غبارآلود می نماید.

وی تصریح کرد: در روز سه شنبه نیز پدیده قابل توجهی برای درجه استان پیش سوراخ بینی نمی‌شود. علاوه بر این؛ متوسط دمای هوا کدام ممکن است طی در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا اصلاحات زیادی نخواهد داشت؛ در روزهای سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه بطور نسبی افزایش خواهد یافت. 

انتهای پیام/پ

 

 
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید