آغاز نشست آستانه در تهران
مذاکرات آستانه به ابتکار ایران و روسیه و با حمایت ترکیه از سال ۲۰۱۷ با هدف حل و فصل مناقشات سوریه و پایان دادن به شش سال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در ژانویه ۲۰۱۷ با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد.