آمار کرونا در ۲۰ فروردین در خراسان شمالی/ عالی پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ بستری جدید در بیمارستان ها


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، همراه خود پذیرش ۳۴ فرد مبتلا جدید طی ۲۴ ساعت قبلی، ۱۷۸ فرد مبتلا تحت تأثیر علائم کووید ۱۹ در جاری حاضر در بیمارستان های استان بستری هستند کدام ممکن است متاسفانه یکی اجتناب کرده اند مبتلایان عروق کرونر مرکز در استان فوت کرد.

بر مقدمه فینال نقشه رنگی کرونا اجتناب کرده اند شهرهای ملت، در جاری حاضر ۲ شهر همراه خود رنگ زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ شهر همراه خود رنگ نارنجی نماد داده شدند.

واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت پوشش های بهداشتی مهم بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری کرون است، متعاقباً شهروندانی کدام ممکن است ادامه دارد واکسن کرون را اکتسابی نکرده اند هر دو برای نوبت سوم این سیستم ریزی شدند باید زودتر اقدام کنند.

نادیده تکل واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی ممکن است توسعه کاهشی عفونت ها را معکوس تنبل.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه دهید