آمریکا برای جلوگیری اجتناب کرده اند قاچاق چرخ دنده رادیواکتیو از کیت ویژه ای را در اختیار تاجیکستان قرار داده است


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، آمریکا برای جلوگیری اجتناب کرده اند قاچاق چرخ دنده رادیواکتیو از کیت ویژه ای را در اختیار مرزبانان تاجیکستان قرار داد.

عرضه مناسب از کیت به ارائه دهندگان مرزی کمیته دولتی ایمنی سراسری تاجیکستان در چارچوب اجرای این سیستم اقدام سراسری تاجیکستان با اشاره به تصمیم ۱۵۴۰ شورای ایمنی گروه ملل همراه خود حضور “کوین رشدی” مشاور وزارت امور خارجه آمریکا. . قاچاق هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجبعلی رحمانی علی، فرمانده نیروهای مرزی کمیته دولتی ایمنی سراسری تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید «الهام مرصیدزاده» رئیس آژانس امنیت شیمیایی، آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیولوژیکی شناخته شده به عنوان هماهنگ کننده سراسری منصوب شدند.

به مرزبانان تاجیکستان همراه خود ابزار نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای تاکتیکی برای افزایش ایمنی در مرز همراه خود افغانستان کمک های فنی حاضر شد.

این کمک فنی بخشی اجتناب کرده اند ماموریت ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد کردن هسته ای وزارت نشاط آمریکا برای تضمین ایمنی مرز بی تجربه در طرف تاجیکستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف آن آسانسور زیرساخت های ارائه دهندگان مرزی کمیته ایمنی دولتی در طولانی شدن مرز همراه خود افغانستان است.

این ماموریت تعدادی از میلیون دلاری برای ادغام کردن بار لباس های ویژه، از کیت برای عملیات در مناطق کوهستانی، لباس های حفاظتی ویژه برای مین زدایی، تجهیزات های دید در ساعت شب، دوربین های دوچشمی، تک چشمی، ایستگاه های رادیویی، خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینی بوس ها همراه خود از کیت پشتیبانی ویژه است. عملیات نبرد همراه خود قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف قاچاق چرخ دنده هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیواکتیو.

بالا نامه / h
این را برای صفحه اول هدایت دهید