آیا صحبت از تخلف بزرگ در کارگزاری سهام صحت دارد؟


برخی خبر تشکیل پرونده اختلاس بزرگ بورس به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی را شنیده اند.

مجرای اشتباه بزرک یک کارکزاری بورسی واقعی دارد؟مجرای اشتباه بزرک یک کارکزاری بورسی واقعی دارد؟

برخی شایعات درباره تشکیل پرونده اختلاس بزرگ بورس در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی.

ایران اکونومیست نوشت: بر اساس برخی گزارش ها تعداد تخلفات از مرز دو هزار میلیارد تومان گذشت. این پرونده معروف کارگزاری سهام از نظر مالی بسیار پیچیده است.

قابل ذکر است که دستگاه های نظارتی متوجه موارد نبوده و مراجعین کارگزار متوجه تخلفات شده و مراتب را به دستگاه های نظارتی اطلاع داده اند.