اتاق اصناف ایران اجتناب کرده اند تعطیلی برخی اتحادیه ها خبر می دهد


اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه ای ادعا کرد {به دلیل} رعایت کم پروتکل های بهداشتی در برخی نقش ها…

Informa Ataaq Varieties ایرانInforma Ataaq Varieties ایران

اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه ای ادعا کرد: در موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی در برخی صنایع (اجتناب کرده اند جمله نانوایی ها، فروشگاه مواد غذایی ها، تالارهای پذیرایی، مکان های غذا خوردن، فست فودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) مصوبه شورای سراسری به کمتر اجتناب کرده اند ۴۰ سهم کاهش یافته است است. تایید شده است. ستاد شکسته نشده ممکن است داشته باشد. تجویز کرونا در امتداد سمت تزریق سه دوز واکسن کرونا، گزارش اتحادیه های کارگری در سامانه ایران ممکن است به نشانی جهت اخذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب کد QRC (در مکانی دیده شده برای همه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت الزامی است. با تمام پروتکل های بهداشتی اجتناب کرده اند جمله فضا گذاری اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک.

علاوه بر این تاکید شد {برای حفظ} بهزیستی اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان بازرسان اتاق های اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت پرانرژی در اجرای مصوبه مذکور را بدتر کردن کنند. سندیکای خوب ماهه) کار خواهد کرد. / شوالیه