اتحادیه NCD نقشه ای از پاسخ های بازاریابی صنعت به Covid-19 دارد


NCD [non-communicable disease] اتحاد شبکه ای از بیش از 2000 سازمان در 170 کشور است. هدف آن افزایش آگاهی از بیماریهای غیرواگیر (دیابت نوع 2 ، بیماریهای قلبی ، سرطان و موارد مشابه) در بین آژانسهای بین المللی و توسعه ظرفیت جامعه مدنی برای جلوگیری از این شرایط است.

این نقشه جهانی تعاملی از نمونه هایی از واکنش های ناسالم صنعت به Covid-19 تهیه کرده است.

در اینجا نمونه ای از جامائیکا آمده است.

این یک مکان خرید آسان و یک مرحله ای است تا بدانید چگونه شرکت های مواد غذایی از Covid-19 برای بازاریابی محصولات استفاده می کنند.

آن را یادداشت کنید.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید