اتصال چاکراب شمسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترابیان خوب است/ فوتسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالشی برای ورزشی دلپذیر – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، اتصال وحید شمسی همراه خود عباس ترابیان در فوتسال ایران همواره اتصال ای پر فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سال های قبلی مشکل های زیادی را بین ۲ طرف تحمیل کرده است.

اساس این جنجال ها به روزی برمی گردد کدام ممکن است شمسی برای کارکنان سراسری ورزشی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترابیان رئیس کمیته فوتسال بود کدام ممکن است بالا آن گل های سراسری الشمسی بود. شمسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترابیان {در این} سال ها توده ها به بهانه های مختلف اجتناب کرده اند طرف مقابل انتقاد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد رسانه ای فوتسالیست ها تبعات متفاوتی داشت.

فینال مورد انتقادات اعتراضی عکس ولتایی به ترابیان {به دلیل} حضور در اردوی کارکنان سراسری فوتسال در آستانه جام جهانی لیتوانی بود. در آن نقطه هدایت کارکنان سراسری را محمد ناظم الشریعه برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره می شد ترابیان در اقامتگاه محل اقامت این کارکنان است، با این حال شمسی با بیرون عنوان برداشتن اجتناب کرده اند وی اظهار داشت: بیشتر است این آقایان تسلیم شوند. فوتسال به همان اندازه کارکنان سراسری نفس بکشد.

رابطه شکرآب شمسایی و ترابیان به یک بازی شیرین/فوتسال و یک بازی دوستانه چالش برانگیز تبدیل شده است.
?عباس ترابیان

همراه خود وجود این همراهی خنک، حضور وحید شمسایی در کارکنان سراسری شناخته شده به عنوان معلم معادلات را تنظیم داد چرا کدام ممکن است او را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترابیان در امتداد طرف هم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنند به همان اندازه دیدارهای تدارکاتی را همراه خود کارکنان های غول پیکر دنیا فراهم کنند.

ترابیان اجتناب کرده اند زمان حضورش در کمیته فوتسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بین الملل فدراسیون فوتبال، تصمیم های زیادی همراه خود کشورهای مختلف داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید همین موضوع بهانه ای برای تلطیف اتصال این معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست فوتسال شده باشد.

شمسی نیز دیروز در نشست خبری شخصی رسما تایید کرد کدام ممکن است همراه خود عباس طرابیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدیق درودجار، ۲ رئیس سابق کمیته فوتسال در ارتباط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست یاری به سوی همه افرادی که می توانند به کارکنان سراسری کمک کنند دراز می تدریجی.