اجرای مرحله دوم رزمایش کمک‌های مومنانه بسیج حقوق‌دانان کرمانشاه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرسول بهرامی‌پور در صحبت کردن با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه رمضان اطمینان حاصل شود که کمک به نیازمندان، دومین مرحله رزمایش کمک‌های مومنانه گروه بسیج حقوق‌دانان کرمانشاه توسط گروه جهادی شهدای حقوق‌دان برگزار شد.

وی افزود: {در این} رزمایش انواع ۲۰۰ بسته معیشتی داروها غذایی با خوب ارزش ۸۰۰ میلیون ریال توسط حقوق‌دانان بسیجی بیت {افرادی که} اجتناب کرده اند لحاظ پولی نیازمند هستند، meting out شد.

سرپرست گروه بسیج حقوق‌دانان کرمانشاه تصریح کرد: مرحله یک این رزمایش در سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تحریک کردن سال ۱۴۰۱ به پایان رسید کدام ممکن است در آن ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ بسته معیشتی بین خانوار زندانیان نیازمند meting out شد.

بهرامی‌پور خاطرنشان کرد: با همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی خیرین در استان کرمانشاه می‌توان این سیستم‌های رزمایش کمک مومنانه را همانند قبلی در کل سال ۱۴۰۱ یکپارچه داد.

رژیم لاغری سریع