احمد توکلی: در زمان جنگ نیستیم که نتوانیم عرضه را در بازار کنترل کنیم
توکلی بازار ارز را متلاطم خواند و گفت: جنگ اوکراین در بازار جهانی اثر گذاشته و ما باید در این  شرایط به اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم که رهبری سال‌های قبل به ایستادگی و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی تاکید داشتند.