اختراع بیش اجتناب کرده اند ۵۳۰ شیء در گیلان / مظنون ۶۶ ساله دستگیر شد
پلیس در تحقیقات نامحسوسی برای ضمانت اجتناب کرده اند صحت موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق مقام قضایی در بازرسی اجتناب کرده اند این منزل مسکونی بیش اجتناب کرده اند ۵۳۰ شیء اجتناب کرده اند جمله پول نقد، جواهرات، شیاطین، مفرغ، مفرغ، مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا اختراع کرد. ظروف نقره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسی اختراع شد.