اختراع ۳۷۵ کیلو تریاک در شهرستان نی ریز – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی، ذکر شد: مأموران پلیس کشتی همراه خود چرخ دنده مخدر نی‌‎ریز هنگام مدیریت خودروهای عبوری در محورهای خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی منتهی به این شهرستان به حداقل یک رانندگی پژو ۴۰۵ نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل ایست دادند کدام ممکن است نیروی محرک با بیرون ملاحظه اقدام به خطرناک کرد.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند طی دوردست ها تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز نیروی محرک {به سمت} باغات متواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تاریکی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان جغرافیایی جهان همراه خود به جا گذاشتن خودرو خطرناک کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس همراه خود دقیق اینکه در بازرسی اجتناب کرده اند این خودرو ۳۷۵ کیلو تریاک اختراع شد، تصریح کرد: امتحان شده برای دستگیری قاچاقچی متواری همراه خود جدیت شکسته نشده دارد.

سردار حبیبی تصریح کرد: پلیس استان فارس همراه خود هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از اشراف زاده ها اطلاعاتی قاطعانه همراه خود مخلان ایمنی مقابله کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ورزش‌های مجرمانه به قاچاقچیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوداگران از دست دادن زندگی را نخواهد داد.