اختصاص ۲۰ میلیارد برای چالش بیمارستان نیایش خرم‌آباد در بازدید مقامات – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار بعداز ظهر جمعه در محیط بازدید اجتناب کرده اند چالش بیمارستان نیایش خرم‌آباد در ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: بیمارستان ۵۱۵ تختخوابی نیایش پس اجتناب کرده اند حدود منصفانه سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم بازدید ساخت، پس اجتناب کرده اند بازدید رئیس جمهور به لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درمان شهرت بار تولید دیگری پرانرژی شد.

وی با دقیق اینکه اواخر سال قبلی ۲۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند شهرت بازدید رئیس جمهوری به چالش تزریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب پیشرفت بخشی اجتناب کرده اند کار شد، اظهار کرد: با تزریق ۲۰ میلیارد تومان به بیمارستان نیایش حدود سه هزار متر سقف ساخته شد چالش مجدداً پرانرژی شد.

استاندار لرستان ذکر شد: در جاری حاضر ۱۵۰ نفر در چالش مشغول به کار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است در صورت پایان دادن بیمارستان برای ۲ هزار نفر حرفه تحمیل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی به افزایش حاضر شرکت ها درمانی کمک شایانی می‌تدریجی کدام ممکن است این اتفاق خوبی است.

زیویار با تاکید بر نیاز حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق دیر یا زود اعتبارات برای افزایش چالش بیمارستان نیایش، دقیق کرد: پیش بینی ما اینجا است کدام ممکن است قرارگاه خاتم سرعت حرکت بیشتری را در اجرای چالش به کار ببرد، چرا کدام ممکن است چالش در جاری حاضر اجتناب کرده اند سرعت قابل قبولی برخوردار نیست.

وی ذکر شد: در بازدیدی کدام ممکن است سریع فرمانده قرارگاه خاتم اجتناب کرده اند چالش راه‌آهن دورود- خرم‌آباد- اندیمشک انجام خواهد داد حتماً شرایط را برای بازدید اجتناب کرده اند بیمارستان نیایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اصولاً اجتناب کرده اند این چالش نیز فراهم خواهیم کرد.

استاندار لرستان، پیگیری برای تعمیر سبدها پایان دادن بیمارستان نیایش را مورد تاکید قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای افزایش این بیمارستان اجتناب کرده اند محل اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات ماده ۵۶ نیز اعتبارات تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چالش تزریق احتمالاً خواهد بود کما اینکه بحث ماده ۵۶ بیمارستان نیایش در مرحله آخرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم با تزریق اعتبارات توسعه اجرایی چالش شتاب بیشتری گیرد.