اختلاس و فساد به تاراج سفره ملت رسید/حالا معلوم شد چرا ناگهان گوشت مرغ گران شد؟ (فیلم)
ماجرا از این قرار است که یکی از شعب وزارت جهاد کشاورزی به یک شرکت خصوصی مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده های دامی را داده است. این شرکت نیز بدون آوردن نهاده آن را در گمرک ثبت می کند و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش نهاده ها را در سامانه بازار می دهد.