ادامه آلودگی هوای تهران


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۲ بود و هوای تهران در ۴ روز گذشته همچنان برای گروه های حساس آلوده بود.

همچنین این شاخص در ۴۸ ساعت گذشته ۱۰۲ بود و هوای تهران برای گروه‌های آسیب‌پذیر آلوده بود.

از ابتدای سال تنها دو روز هوای پاک در تهران وجود دارد و اکثر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بوده است.

انتهای پیام/
آن را در صفحه اول توصیه کنید