اردبیل/ تمام اطلاعات آموزان مسموم شده در بیله‌تجربه ترخیص شدند
همانطور که صحبت می کنیم در وسط بیله تجربه ۱۷ نفر اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان ۱۰ تا ۱۲ ساله با علائم نسبی مسمومیت با بنزین مونوکسید به بیمارستان منتقل شدند.

رژیم لاغری سریع