اردوغان به دنبال بازگرداندن یک میلیون آواره سوری
از زمان آغاز عملیات برون مرزی ترکیه در سوریه از سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۵۰۰ هزار سوری به مناطق امنی که تاکنون ایجاد شده بازگشته اند.