اردوی جهادی چله نوکری و خمت در استان بوشهر – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، به همت قرارگاه جهاد افسران استان بوشهر، چاله نوکری و ارتش جهاد خیویت در مناطق شنبه و محرم حضور دارند. پرداخت شهرستان دشت در استان بوشهر به شمار می رفت.

مسئولان استانی و کشوری از این منطقه محروم بازدید و در جریان وضعیت خدمات رسانی و مشکلات این منطقه قرار گرفتند.