ارزش تال و سکا و برنج ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ – لینک جهت


ارزش دلار آمریکا، ایران

ارزش کیف پول میثقل طلا افزایش امروز ۳۳ هزار تومان ۵ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان و رنگ های کالیبر ۱۸ گرمی با ۸ هازارد، ۸۰۰ تومان افزای یک میلیون و ۳۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان سفت کننده ارزش گذاری شد. .

بازار فلزات گرانبها به قیمت یک قطعه امامی با نزدیک ۵۸ هزار تومان افزایش ۱۳ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان رشیده ارزش گذاری شده است.

انواع برنج، سکا و تالا در ساعت ۱۱:۴۰ صبح صباح رز شنبه ۳۰ آدرمه مورد ارزیابی قرار گرفتند، به مای کنید مراجعه کنید:

انتهای پیام/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر