اروپا نتوانست شرکت های روسی را تحریم کند


برای کاهش خطرات مربوط به امنیت انرژی جهان، اعضای اتحادیه اروپا تحریم‌ها را علیه دو شرکت دولتی روسیه، روس‌نفت و گازپروم تنظیم کردند.

اروپا از تحریم شرکتهای روس کوتاه آمداروپا از تحریم شرکتهای روس کوتاه آمد

برای کاهش خطرات مربوط به امنیت انرژی جهان، اعضای اتحادیه اروپا تحریم‌ها را علیه دو شرکت دولتی روسیه، روس‌نفت و گازپروم تنظیم کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تغییر تحریم ها علیه روسیه با هدف کاهش خطرات مربوط به امنیت انرژی جهان موافقت کردند. بر این اساس دو شرکت دولتی روسنفت و گازپروم روسیه می توانند نفت خود را به کشورهای ثالث صادر کنند.

شرکت های تجاری بزرگی مانند ویتول، گلنکور، ترافیگورا و همچنین شرکت های نفتی مانند شل و توتال به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا از جمله محدودیت های بیمه ای، تجارت نفت روسیه را به اشخاص ثالث متوقف کرده اند.

خرید نفت خام روسیه از طریق دریا برای شرکت های اتحادیه اروپا و صادرات آن به کشورهای ثالث مجاز است، اما به دلیل تغییرات در تحریم های روسیه که از روز جمعه (۳۱ ژوئیه) اجرایی شد، پرداخت های مربوط به این گونه محموله ها منع نخواهد شد.

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پیامدهای منفی احتمالی برای امنیت غذایی و انرژی جهان، تصمیم گرفت معافیت مربوط به ممنوعیت مبادله محصولات کشاورزی و حمل نفت به کشورهای ثالث را تمدید کند. کشورهای دارای برخی سازمان های دولتی

به گفته این منابع، محدودیت های اتحادیه اروپا، چین و هند را مجبور می کند از طریق شرکت های تجاری خصوصی کوچکتر نفت بخرند و نفت روسیه را در مناطقی که بیمه حوادث مناسبی ندارند تجارت کنند و از کشتی های قدیمی برای حمل آن استفاده کنند.