از ابتدای تیرماه به قطع آب شرب مشترکان سوء استفاده می شود


به مشترکین پرمصرف یا کم مصرف از طریق قبض آب یا پیامک اطلاع رسانی شده و از ابتدای تیرماه …

قطع آب آشامیدنی مشترکان بدمصرف از ابتدای تیرقطع آب آشامیدنی مشترکان بدمصرف از ابتدای تیر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: صنعت آب شرب مشترکان سوءاستفاده کننده از ابتدای تیرماه قطع می شود.

محمدرضا بختیاری افزود: امسال برای اولین بار و بر اساس قانون با مشترکین متخلف یعنی مصرف کنندگان بیش از دو برابر آب برخورد می شود.

وی الگوی مصرف ماهانه را ۱۴ مترمکعب یا ۱۴۰ لیتر برای هر نفر در روز دانست که برای هشت نفر در تهران حدود ۳ امتیاز است.

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: به مشتریان پرمصرف یا کم مصرف از طریق قبض آب یا پیامک اطلاع رسانی شده و از ابتدای تیرماه و بدون اطلاع قبلی، مشترکان آنها کوتاه می شوند. ۲-۵ ساعت در ساعات اوج مصرف.

بختیاری اضافه کرد: در تهران ۴۰ درصد مشترکین آب را طبق الگو مصرف می کنند، ۲۰ درصد کمی بیشتر از الگو و ۴۰ درصد مابقی مصرف یا سوء استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: برای طرح آب امید تعرفه آب برای کسانی که خیلی کم مصرف می کنند رایگان است و برای کسانی که تا ۱۴ مترمکعب آب مصرف می کنند افزایش قیمتی نداشته ایم. تعرفه آب برای این مشترکان زیر ۴۰ است.» این هزار تومان در ماه است.

وی افزود: اما امسال کسانی که بیش از نمونه آب مصرف می کنند، به تدریج افزایش قیمت خواهند داشت که در سطح شهر تهران نیز متفاوت خواهد بود و با اجرای این طرح شاهد تفاوت قابل توجهی در تعرفه افراد سوءاستفاده کننده خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: مصرف کنندگان بیش از دو برابر معمول که قبض آنها ماهیانه حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است در رده بدمصرف قرار گرفته اند.

وی افزود: تغییر تعرفه آب از اول فروردین ۱۴۰۱ اجرایی شده و در قبوض آن ماه قابل مشاهده است اما طرح برخورد با افراد خشن از اول تیرماه آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی تعرفه فاضلاب در سال جاری، گفت: اگر رفتار مشترکین تغییر یا اصلاح نشود، آب آنها چندین بار قطع می شود، اما اگر تغییری را شاهد باشیم. ، فقط یک بار محدود خواهد شد.”

بختیاری گفت: ۵ درصد مشترکان تهرانی تا ۱۵ درصد از آب تهران سوء استفاده و مصرف می کنند.