از شایعات تا واقعیت، دختر منشی دفتر مرکزی امربه معارف در حال تحصیل در خارج از کشور است


از شایعات تا واقعیت: پس از اظهارات هاشمی گلپایگان دبیر ستاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر که در هفته های اخیر به رسانه ها آمد، حالا در چند رسانه منفی مدعی شد که دخترش در دانشگاهی در بلژیک درس می خواند.

در آن زمان، سخنگوی ستاد امر به معروف و ناهی یا منکر، خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف، تاکید کرد که تنها دختر آقای محمدی گلپایگان در حال تحصیل در رشته روابط عمومی و آموزش قرآن در تهران است.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید