“استریو فلسطین”؛ داستان سرزمینی کدام ممکن است نمی شود اجتناب کرده اند بازو داد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، «استریو فلسطین» عالی فیلم سینمایی است داستان ۹۰ دقیقه ۲۰۱۳ به کارگردانی رشید مشاروی جمع کردن.

{به درستی} هدایت شده است مشاروی کارگردان سوپراستار فلسطینی کدام ممکن است به ایران نیز بازدید کرده بود، این فیلم را پس اجتناب کرده اند کمدی سیاه معروفش «تولد لیلا» در قالب درامی جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاو مونتاژ. پ داستان کسب اطلاعات در مورد مسکن ۲ برادر در کرانه باختری است. ۲ برادری کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند حمله ها اثیری اسرائیل بی خانمان شدند، کار عجیبی انجام می دهند غیرمعمول آنها برای کسب درآمد کافی برای مهاجرت به کانادا متوسل می شوند.

ساختمانی کدام ممکن است آپارتمان آنها در آن قرار داشت نیز مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت نابود تغییر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برادر این یعنی سامی (همراه خود تفریحی صلاح نوع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلاد (همراه خود اجرای محمود ابوجازی) کدام ممکن است تا حد زیادی شناخته شده به عنوان “استریو” شناخته تبدیل می شود. آنها بی خانمان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چادری کدام ممکن است در حیاط همسایه برپا کرده اند مسکن می کنند.

برادر بهتر استریو کدام ممکن است خواننده است ازدواج است او همسرش را در بمباران اجتناب کرده اند بازو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری قصد مطالعه ندارد سامی خصوصی کدام ممکن است انرژی الکتریکی شکل است مهارت گوش دادن به را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث کردن را اجتناب کرده اند بازو داده است. این ۲ جوان تولید دیگری نتوانستند اجتناب کرده اند پس شرایط دلخور کننده این مسکن برآیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفتند به کانادا مهاجرت کنند به همان اندازه رویاهای شخصی را در آنجا محقق کنند.

وارد شدن به آنجا پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها به رام الله نقل وضعیت می کنند به همان اندازه همراه خود کمک خواهرشان کدام ممکن است در آنجا مسکن می تنبل، پول کافی برای مهاجرت به بازو آورند.

مشاروی چون آن است او در تولد لیلا به نظر می رسد شد، او علاوه بر این آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طنزهای مسکن در کرانه باختری را به تصویر می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طرز ماهرانه ای بین سیاهی رئالیسم سوزاننده همراه خود شوخ طبعی متعادل تبدیل می شود. در یک واحد وضعیت جدید سامی همراه خود وجود نقص شنوایی، شناخته شده به عنوان عالی مهندس صدا واقعاً کار می کند عرضه دادن روبرو شدن همراه خود کمک عالی استریو در آمبولانس در، درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید داگان کدام ممکن است همراه خود او گشت می زد سوئیچ برای تهیه از دستگاه صوتی مراسم مختلف اجتناب کرده اند ازدواج گرفته به همان اندازه عزاداری به همان اندازه مراسم سیاسی استفاده تبدیل می شود.

هالیوود خبرنگار وی در راه اندازی شد این فیلم می نویسد: این فیلم کدام ممکن است توسط تشکیلات خودگردان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری تونس، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا بازسازی شده، همراه خود بودجه ۱.۵ میلیونی یکی اجتناب کرده اند پرهزینه ترین فیلم های ساخت شده {در این} ملت است. دلار {تشکیل شده است}.

اجتناب کرده اند تحریک کردن چت کردن فیلمی کدام ممکن است در آن عالی استریوی تنومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرش سعی می‌کنند وارد چادر شوند باران می بارد استاندارد ویدئو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب کافی سورال شخصی را آرم می دهد.

برای حرفه ای بودن برای مهاجرت، آنها نیاز دارند سهام بانکی ۱۰۰۰۰ دلاری را به سفارت حاضر دهند کدام ممکن است نیروی محرکه بلند مدت {خواهد بود}. با این حال بدون در نظر گرفتن آنها به هدف شخصی نزدیکتر می شوند، انصراف اعضای خانواده دشوارتر تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است مشاروی یکی اجتناب کرده اند مستندسازان ماهر، کنجکاوی اولین او به این فیلم گزارش لحظات تاریخی در یک واحد وضعیت پرتنش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمبرداری صحنه هایی اجتناب کرده اند مگافون های غبارآلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان زنده اسرائیلی است کدام ممکن است بولدوزر را سرنشین می کنند.

پیام احساسی او اینجا است فلسطین در همه زمان ها به آنها متکی است کدام ممکن است بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کشورشان بجنگند به همان اندازه روزی کدام ممکن است به سرزمین های امیدوارتر مهاجرت کنند.

{به درستی} هدایت شده است مشاروی متولد غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تولید دیگری فیلم های او.هیفاوی در سال ۱۹۹۵ به فیلم “در پیش بینی” در سال ۲۰۰۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم مستند “چاپ شده خشمگین اجتناب کرده اند فلسطین” در سال ۲۰۰۲ ردیابی کرد. وی در سال ۱۹۶۲ در غزه در خانوار ای پناهجو به دنیا به اینجا رسید. یافا متولد در کمپ پناهندگان »ظریف شده استنشاسته. مشاروی او در رام الله مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۹۶ وسط ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده فیلم را برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت فیلم های خانه ساختمان کرد. علاوه بر این اجتناب کرده اند عالی این سیستم سینمای سیار حمایت می تنبل کدام ممکن است به آن است اجازه می دهد فیلم در اردوگاه های آوارگان فلسطینی حاضر دهد.

«فلسطین استریو» در جشنواره در سراسر جهان فیلم تورنتو ۲۰۱۳ شناخته شده به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره حاضر داده تبدیل می شود.

میزبان سی و ششم فاصله اجتناب کرده اند جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۳۹۷ {به درستی} هدایت شده است مشاروی این کارگردان فلسطینی یکی اجتناب کرده اند مهمانان این جشنواره بود.