اظهارات رئیس سازمان نظام پرستاری به رئیس جمهور: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گویان اشتباه بزرگی کرده است.
وی در ویدئویی از سخنان حجت الاسلام رئیسی می گوید: «به رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان زنگ زدم، تلفنی خسته نباشید بگو، یک چیزی به من گفت! آنچه اتفاق افتاده از خود کرونا مهمتر است؛ آموزش داده شد. پزشکان و پرستاران برای مردم کار کنند.