اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای تنباکو و نوشیدنی های وارداتی


آنچه در دستور کار گمرک ایران برای وصول مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی قرار دارد به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و …

اعلام مالیات بر ارزش افزوده خانیات و نوشابه ها، دههارواعلام مالیات بر ارزش افزوده خانیات و نوشابه ها، دههارو

اخذ مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی در دستور کار گمرک ایران حکایت از افزایش ۳۶ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نوشابه های گازدار وارداتی دارد.

به گزارش ایران جیب از ایسنا، بخشنامه اخیر گمرک ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار و محصولات دخانی و نوشابه های گازدار و غیر گازدار را مشمول تعرفه گمرکی قوه مجریه اعلام کرد.

در این بین مکاتبات متعددی در خصوص وضعیت مالیات بر ارزش افزوده و فهرست نوشابه های گازدار و غیر گازدار و محصولات دخانی با گمرک و سازمان امور مالیاتی مبادله شده است. در نهایت مقرر شد گمرک برای واردات نوشابه های قندی گازدار و غیر گازدار عوارض و عوارض ۳۶ درصدی وضع کند.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی بر اساس ۱۵ لیست کالای اظهار شده به گمرک نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد که مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهای این فهرست نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

اعلام مالیات بر ارزش افزوده خانیات و نوشابه ها، دههارو
گمرک واردات ایران تاکید کرده است که دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشروط به مرور زمان ماده ۱۳۵ قانون گمرک نیست.