اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان برای شهرستان زرآباد پیش بینی شده است


به گزارش خبرنگار فارس از زرآباد، کروش محمدی در جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهرستان زرآباد با حضور نماینده کمیسیون برنامه ریزی استان و روسای ادارات سطح شهرستان اعلام کرد: اعتبارات برای نیمه تمام اولویت بندی شود. پروژه ها و تا زمانی که دفتر پروژه نیمه تمام دارد حق ندارد طرح جدید را خراب کند.

وی افزود: با توجه به کمبود زرآباد در تمامی بخش ها امیدواریم بیشترین اعتبار به این شهرستان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تنها دو میلیارد اعتبار در حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است که امیدواریم در طرح های ملی به شهر زرآباد بیشتر توجه شود و کمبود در این زمینه برطرف شود.

فرماندار زرآباد اعلام کرد: یک سال پیش ساخت بیمارستان محلی این شهرستان به هم خورد و تاکنون خبری از ساخت آن نیست.

محمدی بیان کرد: شهرک صنعتی شهرستان زرآباد سه میلیارد تومان برآورد شده و اگر شاهد اتفاقات خوبی در این بخش باشیم.

وی گفت: در بودجه باید شاهد رفع کمبودهای شهرستان زرآباد در بخش های بهداشتی و درمانی، آموزشی، ورزشی، راه و گردشگری به صورت ویژه باشیم.

انتهای پیام/۳۱۳۹
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید