اعتماد: نان"شانگهای" چین آن را می خورد و روسیه از نام آن استفاده می کند. ما بی فایده ایم/اعضای پیمان شانگهای با هم می جنگند، ما می خواهیم به آن بپیوندیم
دوست داشتن برخی از اعضای شانگهای، مانند طالبان افغانستان، کمکی نمی کند. حتی اگر بپذیریم که روابط اقتصادی با این کشور نتایج قابل قبولی داشته باشد، با معاهده شانگهای نیازی به گسترش آن نیست و تهران و کابل بدون در نظر گرفتن این مسیر می توانند مشکلات خود را بسیار راحت تر حل کنند.