اعلام قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین + جدول


سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سرعت جابجایی مسافران از شهرهای مبدأ به پایانه های مقصد طرح اربعین خبر داد.

على بیلت بلیت بوس در ایام العرباین + جدولعلى بیلت بلیت بوس در ایام العرباین + جدول

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سرعت جابجایی مسافران از شهرها و شهرستان های مبدأ به پایانه های مقصد طرح اربعین خبر داد.

لازم به ذکر است لیست عوارض جابجایی مسافر مندرج در پیوست این گزارش به مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است. . در استان های سراسر کشور و هرگونه انحراف تخلف از نرخ های اعلامی تلقی شده و با متخلفان طبق قانون به شدت برخورد خواهد شد.

فایل pdf را دانلود کنید