افتتاح آشپزخانه برای اطعام نیازمندان اقلیم کردستان در ۱۰ شهر – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، رضا الطوسی روز یکشنبه در مراسم افتتاح آشپزخانه اطعام نیازمندان کمپ علی. فرزند مرد آبی دانشمند (پ) سنندج تصریح کرد: این آشپزخانه همزمان با اولین روز ماه مبارک رمضان آغاز به واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا بالا ماه مبارک رمضان {در این} محل قرارگیری برای نیازمندان وعده های غذایی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبخ تبدیل می شود.

او اضافه کرد: بر مقدمه این سیستم Rize اجتناب کرده اند این آشپزخانه روزانه ۱۵۰۰ پرس غذای خوب و دنج طبخ تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین خانوار های خرس حمایت سنندجی تخصیص تبدیل می شود.

طوسی ذکر شد: در عین جاری در دیگران شهرها استان نیز این آشپزخانه را ایجاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه در مجموع ۶۰۰۰ پرس خوب و دنج اجتناب کرده اند طریق این آشپزخانه ها تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین مشتریان استان تخصیص تبدیل می شود.

وی یکپارچه داد: این سیستم Rize تا بالا ماه مبارک رمضان ۱۸۰ هزار پرس غذای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ هزار سبد کالا بین مشتریان تخصیص تبدیل می شود.

مدیرکل کاهش استان کردستان فروش عرف حسنه کار خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن زمینه برای مشارکت تا حد زیادی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف توصیه انفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نذورات مردم را اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازها این گروه برشمرد. ایجاد این آشپزخانه

وی افزود: در ماه رمضان سال قبلی ۱۲۳ هزار پرس غذای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ هزار سبد کالا بین نیازمندان کردستان تخصیص شد.