افتتاح ۴ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری به مناسبت هفته دولت در گرمسار


به گزارش خبرگزاری سمنان فارس، امیرحسین شاهحسینی رئیس اداره منابع طبیعی و آبفای شهرستان گرمسار با اشاره به روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و مدیریت آب استان سمنان از افتتاح چهار دستگاه خبر داد. بخش ها در هفته دولت با پروژه های منابع طبیعی و مدیریت آب در گرمساری.

وی گفت: این طرح در حوزه بیابان زدایی و آبخیزداری و در راستای سیاست ها و اهداف سازمان منابع طبیعی با اعتبار ۱۴۰۰ اعتبارات مردمی اجرا شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار تصریح کرد: با هدف حفظ خاک و افزایش پوشش گیاهی و مقابله با پدیده گرد و غبار در قسمت کویری دو طرح ۱۸۷ هکتاری کاشت با گونه تگ، تریپلکس انجام شد. و قره داغ در سال انجام شد. غرب کوهک و بادشکان مناطق خالی از سکنه است که ایستگاه کویری ساقه نی و کاه برنج به طول ۷۰ کیلومتر در منطقه با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.

شاه حسینی افزود: در راستای مدیریت حوضه آبریز و دستیابی به اهداف حوضه آبریز از جمله کنترل سیلاب، رسوب‌گیری، ارتقای آب‌های زیرزمینی، افزایش پوشش گیاهی و غیره، دو پروژه احداث سد سنگی و ملات ۱۵۰۰ مترمکعب و مرمت یک سد در دست اجراست. سد خاکی ۳۰۰۰ مترمکعب و حوضه آبخیز چنداب ۵۵۰ مترمکعب مجموعاً ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه اجرای این پروژه ها در طول اجرای این طرح در شهرستان گرمسار بیش از ۲۵ نفر مشغول به کار شده اند.

انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید