افزایش بی سابقه قیمت انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین در بریتانیا


بر مقدمه معمولی معمولی تعرفه های جدید برای انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین در بریتانیا اجتناب کرده اند روز جمعه (۱ آوریل تا ۱۲ آوریل) اعمال شده است.

تعرفه های جدید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین بریتانیا اجتناب کرده اند روز جمعه (۱ آوریل تا ۱۲ آوریل) وضع شده است کدام ممکن است بر مقدمه آن منطقیحدود ۲ دلار به قیمت قبض قدرت خانوارهای بریتانیا اضافه شده است.

مقامات بریتانیا اخیراً سقف تعرفه قدرت شخصی را حدود ۵۴ نسبت افزایش داده است. با افزایش قیمت قدرت، معمولی قیمت قبوض انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین برای خانوارهای بریتانیایی اکنون ۲۵۹۰ دلار در سال است.

برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران بازار قدرت گفتند کدام ممکن است پیش بینی {می رود} قیمت ها در شش ماه بلند مدت با ادعا قیمت های جدید یک بار دیگر افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت قدرت خانوارهای بریتانیایی را به بیش از دو دلار برساند. ترتیب‌کننده‌های قدرت در بریتانیا، ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکاتلند هر شش ماه یکبار قیمت‌ها را بازرسی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های قیمتی را برای حفاظت اجتناب کرده اند مشتریان به سمت نوسانات قیمت دسترس در بازار قدرت تصمیم گیری می‌کنند.

نرخ های جدید کدام ممکن است بلافاصله اعمال شد، اقامت ۲ میلیون خانوار بریتانیایی را خرس تاثیر قرار خواهد داد.

اگرچه قیمت انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین طی سه دهه قبلی از نزدیک مرتفع است. با این حال افزایش قیمت جدیدترین بی سابقه بود.

بر مقدمه آمار مناسب، اجتناب کرده اند هر ۱۰ نفر در بریتانیا ۴ نفر می گویند کدام ممکن است تیز کردن قبوض انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین با نرخ های جدید برای او یا او “فوق العاده دردسر” است. رئیس BoE اظهار داشت کدام ممکن است ملت در جاری حاضر با بهترین شوک قیمتی دسترس در بازار قدرت در یک واحد دهه جدیدترین مواجه است.

پیش سوراخ بینی های مناسب نماد می دهد کدام ممکن است قیمت ها یک بار دیگر در ماه اکتبر (شش ماه تولید دیگری) افزایش خواهند کشف شد. حامل‌های قدرت اصلی‌فروشی در یک واحد سال قبلی {به دلیل} حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر تامین‌کنندگان شاهد افزایش‌های نجومی بوده‌اند.

اگرچه بریتانیا وابستگی زیادی به واردات بنزین اجتناب کرده اند روسیه ندارد. با این حال کاهش تهیه جهانی، خرس تأثیر رویدادهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله روسیه به اوکراین، وضعیت حال را اصلاح داد.

افزایش قیمت قدرت بر متعدد اجتناب کرده اند صنایع این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متعدد اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری تأثیر گذاشته است.

افزایش تورم

افزایش از حداکثر قیمت قدرت در بریتانیا در حالی رخ می دهد کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند اقلام {در این} ملت در ماه های جدیدترین شاهد افزایش قیمت بوده اند.

قیمت چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین به بالاترین حد شخصی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب موسسه مالی پادشاهی متحد برای افزایش نرخ بهره بانکی، تیز کردن ماهانه رهن مسکن برای خانوارهای بریتانیایی را افزایش داده است. اخیراً موسسه مالی پادشاهی متحد نرخ بهره بی نظیر این موسسه مالی را اجتناب کرده اند نیم نسبت به ۱.۵ نسبت افزایش داده است.

این میزان تا در گذشته اجتناب کرده اند شیوع اپیدمی کرونا در سال سوم میلادی ۱.۵ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیم نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۵ نسبت می رسید. هدف اجتناب کرده اند افزایش نرخ بهره امتحان شده برای مهار تورم {در این} ملت است.

طبق گزارش موسسه آمار بریتانیا، در دوازده ماه منتهی به دوم فوریه، موارد منطقی۲.۶ نسبت افزایش یافتند کدام ممکن است حق بیمه در سه دهه جدیدترین است.

ناظر بودجه بریتانیا پیش سوراخ بینی می تدریجی کدام ممکن است مبارزه اوکراین ممکن است تورم را در سه ماهه آخر سال جاری به ۷.۸ نسبت برساند کدام ممکن است بالاترین رقم در ۴۰ سال جدیدترین است.

موسسه مالی پادشاهی متحد علاوه بر این نسبت به افزایش قیمت بنزین موتور سیکلت در صورت افزایش قیمت قدرت در ماه اکتبر هشدار داد.

اقتصاد بریتانیا در سال‌های جدیدترین با مشکل‌های متعددی گذراندن {بوده است}. اجتناب کرده اند جدایی این ملت اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا تا قیمت مدیریت COID، اخیراً اشکال قیمت جهانی قدرت اضافه شده است.

با شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا بین آوریل تا ژوئن سال قبلی (۲۰۲۰) حدود ۲۰ نسبت کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعداً با بازگشایی نقش ها افزایش کشف شد.