افزایش تعداد کارمندان دولت لغو شد


بر اساس مصوبه دولت، حقوق کارکنان کلیه احزاب طبق قانون کار اعمال می شود.

افزایش دولتی دولتی لغو شدافزایش دولتی دولتی لغو شد

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان قراردادی با دولت خبر داد و گفت: در نتیجه دستمزد کلیه کارکنان قراردادی با دولت اجرا می شود. مطابق قانون کار».

همشهری آنلاین نوشت: کیومرث سرمدی واله امروز در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:

وی افزود: بر اساس قانون کار باید دستمزد آنها افزایش می یافت اما دولت تخلف کرد و حقوق کارمندان را ۱۰ درصد افزایش داد.

سرمدی افزود: موضوع با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به اطلاع دولت رسید و دولت نیز موضوع را پذیرفت و بر این اساس حقوق کلیه کارکنانی که با دولت تفاهم نامه منعقد کرده اند مشمول خواهد شد. مطابق قانون کار».