افزایش ۳۱۸۰ واحدی شاخص بورس تهران


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نهایت پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم با انبساط ۳۱۸۰ واحدی به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ واحد رسید.

افزایش 3180 واحدی شاخص بورس تهرانافزایش 3180 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نهایت پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم با انبساط ۳۱۸۰ واحدی به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ واحد رسید. علاوه بر این شاخص کل با معیار هموزن با افزایش ۴۵۱۳ واحد به رقم ۴۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۹ واحد رسید.

قطعا ارزش آن را دارد بازار در بورس تهران به بیش اجتناب کرده اند ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. تخفیف پرهزینه همانطور که صحبت می کنیم بیش اجتناب کرده اند ۹.۵ میلیارد سهام، حق اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق پولی در قالب ۶۱۴ هزار فقره تخفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قطعا ارزش آن را دارد ۵۵۱۴ میلیارد تومان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد کردند.

همانطور که صحبت می کنیم همه شاخص‌های بورس بی تجربه بودند به گونه‌ای کدام ممکن است شاخص کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۲ دهم سهم انبساط کردند. این ۲ شاخص با معیار هموزن خوب سهم انبساط کردند.

شاخص آزاد شناور ۱۹ صدم سهم افزایش کشف شد. شاخص بازار اول بورس ۳ دهم سهم انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص بازار دوم بورس ۷ صدم سهم آسانسور شد.

همانطور که صحبت می کنیم نمادهای پالایش نفت تبریز، موسسه مالی خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتیرانی جمهوری اسلامی بیشترین تأثیر افزایشی بر شاخص بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای سراسری مس، پتروشیمی نوری، فلز مبارکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل گهر بیشترین تأثیر کاهشی بر شاخص بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند.

همانطور که صحبت می کنیم در فرابورس ایران هم شاخص کل با ۳۵ سهم کاهش به رقم ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۰ واحد رسید. قطعا ارزش آن را دارد بازار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم فرابورس ایران به بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید. قطعا ارزش آن را دارد بازار اساس فرابورس هم به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.

تخفیف پرهزینه همانطور که صحبت می کنیم بیش اجتناب کرده اند ۵.۶ میلیارد سهام، حق اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق پولی در قالب ۳۱۶ فقره تخفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قطعا ارزش آن را دارد ۱۷۴ هزار میلیارد تومان دادوستد کردند. در واقع اصلی این پیشنهادات درمورد به عملیات بازار باز در وب بانکی {بوده است} کدام ممکن است اوراق موسسه مالی مرکزی بین جامعه بانکی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا شده است کدام ممکن است این اوراق معمولا در روزهای دوشنبه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا می‌ شد، با این حال به خاطر اینکه احتمالا فردا عید فطر {خواهد بود}، عملیات بازار باز در وب بانکی همانطور که صحبت می کنیم یکشنبه {انجام شده} کدام ممکن است در قالب این عملیات همانطور که صحبت می کنیم بیش اجتناب کرده اند ۱.۸ میلیارد اوراق بدهی موسسه مالی مرکزی به مبلغ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان دادوستد شد کدام ممکن است این ساده بین شخصی موسسه مالی‌ها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام آن در پیشنهادات فرابورس حاضر داده می‌شود، وگرنه در شخصی فرابورس ۳ میلیارد اوراق بهادار به قطعا ارزش آن را دارد ۱۸۲۲ میلیارد تومان دادوستد شده است.

همانطور که صحبت می کنیم علاوه بر این نمادهای بیمه پاسارگاد، تجاری مینو، اعتباری ملل، بیشترین تأثیر افزایشی بر شاخص فرابورس را‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای آریاساسول، سرمایه‌گذاری میراث باکلاس، صبا تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی زاگرس بیشترین تأثیر کاهشی بر شاخص فرابورس را‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته است.

تقریباً در مورد ابلاغ پوشش‌های بانکی اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی مرکزی قرار شده است موسسه مالی‌ها اموال مازاد شخصی را‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتناب کرده اند طریق بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا اجتناب کرده اند طریق مزایده به کالا برسانند، با این حال واگذاری اموال موسسه مالی‌ها اجتناب کرده اند طریق بازار شفاف بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس بهتر از فرآیند برای واگذاری به هزینه صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت شفاف به شمار می‌رود.