افغان/ پلیس شنیده ها قتل خوب خانم ۱۴ ساله در یزد را تکذیب کرد: دختری اجتناب کرده اند قتل شخصی بی خبر
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد: نکته جذاب {در این} زمینه عدم اطلاع این خانم اجتناب کرده اند شایعات {ناپدید شدن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قتلش است.