امام جمعه شیراز: مملکت متعلق به امام زمان(عج) است/ آرزو داریم در خدمت امام زمان(عج) بهترین ها را به مردم ارائه دهیم.آیت الله لطف الله دژکام: ترسوترین انسان کسی است که قرارداد ببندد و آن را به هم بزند. ترسوتر از ترامپ دیده اید؟ آنها قرارداد امضا کردند و هنوز هم معتقدند حق با آنهاست. این امپراتوری رسانه هاست، آنها معتقدند هر چه می گویند اتفاق می افتد، اما ما می گوییم این مسیر اشتباه را دوباره تجربه نکنید، زیرا در طول تاریخ مشخص است که حق همیشه خود را نشان می دهد و خورشید همیشه عقب نیست. ابرها.