امروز با پروین: روزی شاهی از تنگه ای گذشت
رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در چهارم اسفند ۱۲۸۵ در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی (اعتصام الملک) از مشهورترین مردان و نویسندگان و مترجمان نامدار اواخر دوره قاجار بود. از کودکی به همراه خانواده به تهران آمد. پایان نامه علمی خود را از مدرسه آمریکایی تهران گرفت و در آنجا به تدریس پرداخت. ازدواج با پسرخاله دو ماه و نیم بیشتر طول نکشید. پس از جدایی از همسرش مدتی در کتابخانه دانشگاه کتابدار بود. بیش از ۲۵۰۰ بیت در اشعار او وجود دارد. وی در فروردین ۱۳۲۰ بر اثر بیماری تیفوس درگذشت و در قم به خاک سپرده شد./گنجور