امیر عبداللهیان: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم


وزیر امور خارجه گفت: ما از میز مذاکره خارج نشده و نخواهیم شد و اگر طرف آمریکایی در مورد سه موضوع دیگر مرتبط با ادبیات و محتوای مدنظر ما که خارج از افراط و تفریط آمریکا است، موافقت کند، پنج مورد دیگر نیز به توافق برسد. . کشورها آماده دستیابی به توافق و حرکت هستند

ارسالی از امیر عبداللهیان: میز مذاکره را ترک نکرده ایم appeared first on تجارت نیوز.