انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران و امارات – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، رئیس جدید اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات معرفی شد که بر اساس توافق هیئت رئیسه به صورت سالانه و دوره ای تغییر می کند.

بازار به نقل از اتاق بازرگانی ایران و امارات نوشت که بر اساس توافق از پیش تعیین شده هیات مدیره اتاق ایران و امارات، ریاست دوره ای است که هدف آن استفاده از ظرفیت و پتانسیل کامل هیات مدیره است. ، سعید مقیسه به عنوان رئیس این اتاق مشترک جدید معرفی شد.

بر اساس این تغییر و ساماندهی در بیست و سومین جلسه هیئت مدیره شهریور، فرشید فرزانگان به عنوان معاون اول رئیس جمهور سعید مقیسهی را در ریاست اتاق ایران و امارات همراهی می کند.

بر اساس این گزارش، کسری محقق زاده معاون دوم رئیس جمهور و شبنم بهرامی خزانه دار در سمت های خود ابقا شدند.

اعضای هیئت مدیره همچنین از زحمات عرفان شکری رئیس قبلی قدردانی کردند.

بر اساس این گزارش، اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در خرداد ۱۳۸۶ با نام اتاق بازرگانی ایران و امارات پس از اخذ مجوز از اتاق صنعت و معدن ایران با هدف گسترش روابط تجاری بین ایران تأسیس شد. و امارات، تقویت فضای کسب و کار و توسعه فعالیت های اقتصادی دو کشور از اهداف اصلی تشکیل این اتاق مشترک بود.