انفجار مین در مهران منصفانه زخمی برجای گذاشت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعباس زیدی در بحث با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۵:۵۰ در امروز پس اجتناب کرده اند انفجار مین بجا مانده اجتناب کرده اند نبرد تحمیلی در شهر مرزی مهران منصفانه نفر ۲۹ ساله اجتناب کرده اند عناصر پاکسازی مناطق جنگی اجتناب کرده اند ناحیه ساعد بازو راست دچار حادثه شده است.

وی اظهار داشت: این شخص پس اجتناب کرده اند مراجعه حضوری به بیمارستان امام حسین (ع) این شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی اقدامات درمانی، به بیمارستان وسط استان سوئیچ گرفت.

رژیم لاغری سریع