اهواز همچنان آلوده ترین کلان شهر ایران است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش به دست آمده از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت شاخص آلودگی هوا ۷ است. کلان شهر در ۱۵ آگوست ۱۴۰۱ به عنوان آلوده ترین شهر شناخته شد.

اهواز برای ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در وضعیت ناسالم (AQI=157) قرار دارد.

اما در میان آلوده ترین شهرهای کشور، شهر تهران رتبه دوم را دارد که به دلیل افزایش فاکتور در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. ازن (AQI=122) واقع شده است.

شهر کرج پس از اهواز و تهران به وضعیت نابسامانی برای گروه های حساسی که در این شهر عامل هستند تبدیل شده است. ازن او در جدول با AQI=92 متمایز است.

شهر اراک چهارمین شهر آلوده کشور است که در وضعیت قابل قبولی قرار دارد اما در این شهر ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون به ۸۷ رسیده است.

پنجمین شهر آلوده کشور، شهر اصفهان است که برای ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در وضعیت قابل قبولی قرار دارد (AQI=81).

لازم به ذکر است که شهر مشهد در این طبقه بندی رتبه ششم را دارد و شرایط آن برای ضریب ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=56) قابل قبول است.

شهر تبریز در رتبه هفتم این جدول قرار دارد و از نظر ضریب ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=55) وضعیت قابل قبولی دارد.