ایران فعلا حاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سلاح هسته ای نیست – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند اف دی دی، بر مقدمه گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا کدام ممکن است روز سه شنبه آشکار شد، مقامات بایدن «اولویت های قابل توجه» با اشاره به «داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های هسته‌ای بالقوه گفتن نشده در ایران» دارد.

{در این} گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردن می‌تنبل کدام ممکن است تهران با تحقیقات آژانس در ۴ موقعیت یابی کدام ممکن است برای ادغام کردن استفاده یا ذخیره بالقوه ایران اجتناب کرده اند داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه هسته‌ای یا ورزش‌های هسته‌ای گفتن نشده می‌باشد، همکاری نکرده است.

بروزترین tp-date گزارش تعیین مقدار انطباق هسته ایران تعیین مقدار می‌تنبل کدام ممکن است «ایران در جاری حاضر در ورزش‌های کلیدی مربوط به طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سلاح هسته‌ای مشغول نیست»، با این وجود بخش‌های عکس اجتناب کرده اند گزارش امسال با بیرون حاضر شواهد تائید شده اعلام کردن کرده کدام ممکن است تهران {به سمت} سلاح‌سازی در جاری حرکت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: «اگرچه فلز اورانیوم کاربردهای ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامی دارد، با این حال ساخت آن یکی اجتناب کرده اند قابلیت‌های کلیدی مربوط به تسلیحات هسته‌ای است، از ایران به بازسازی اورانیوم با سطح تسلیحات خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در تعیین کنید گازی {مورد استفاده در} غنی سازی به فلز برای مونتاژ اجزای سلاح هسته‌ای می خواست است.»

رژیم لاغری سریع