ایران هفتمین تولیدکننده نفت جهان شد


بر اساس گزارش BP، ایران در بین ۵۲ تولیدکننده بزرگ نفت جهان در رتبه هفتم قرار دارد.

ایران هفتمین تولیدکننده نفت در جهان استایران هفتمین تولیدکننده نفت در جهان است

بر اساس گزارش BP، ایران در بین ۵۲ تولیدکننده بزرگ نفت جهان در رتبه هفتم قرار دارد.

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم (BP) به تازگی هفتاد و یکمین گزارش سالانه خود را با عنوان «بررسی آماری انرژی جهان ۲۰۲۲» منتشر کرده است.

به گزارش فارس، ایران در سال ۲۰۲۱ در بین ۵۲ تولیدکننده بزرگ نفت جهان در رتبه هفتم قرار خواهد گرفت. ایران در سال ۲۰۲۰ در رتبه نهم قرار گرفت.