ایروان بار دیگر صحنه تظاهرات ضد پاشینی شد


به گزارش گروه بین الملل فارس، معترضان علیه دولت ارمنستان و مخالفان نیکول پاشینی نخست وزیر این کشور جمعه شب بار دیگر در ایروان سخنرانی کردند.

خبرنگار ریانووستی در ایروان گفت: تجمع دیگری در ایروان آغاز شد و خواستار استعفای پاشینجان شد.

تظاهرات طبق معمول در میدان فرانسه آغاز شد، جایی که دولت ارمنستان از اوایل ماه مه تا ۱۵ ژوئن اردوگاه مخالفان بود.

حدود دو ماه از آغاز اعتراضات گسترده در ارمنستان برای استعفای پاشینجان می گذرد. مخالفان او بر این باورند که او در تلاش است تا امتیازات جدیدی به باکو در تعیین مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان بدهد و می گویند که قصد دارند برنامه های او را متوقف کنند.

ایشخان ساکاتلیان، معاون رئیس پارلمان ارمنستان و رهبر اپوزیسیون، گفت که مخالفان قصد داشتند هر بار که یک هیئت خارجی خواسته های مخالفان را در ایروان تصویب می کند، تظاهرات کنند.

انتهای پیام/ خ
آن را در صفحه اول توصیه کنید