اینترنت؛ گرانی نقد، کیفیت نسیه!/ هنوز از اعطای بسته اینترنت رایگان اپراتورها هم خبری نیست
در کشورهای مشابه قیمت اینترنت پایین‌تر و سرعت اینترنت بسیار بهتر است؛ پس قابل قبول نیست در کشور ما سرعت اینترنت را کم و تعرفه بسته‌ها را زیاد کنند

رژیم لاغری سریع